BRC-VCD-026 ANANDADHARA

BRC-VCD-026        ANANDADHARA

ANANDHARA

RABINDRASANGEET

PRAMITA MALLICK

 

1. GAHANAKUSUMKUNJA MAJHE

2. SAKHI BHABNA KAHARE BOLE

3. E PRBASE ROBE KE HAY

4. DIBASO RAJANI AMI JENO KAR

5. ANANDHARA BOHICHHE BHUBNE

6. TOMARI JHARNATOLAR

7. BISANTI HEY BHUBNAMOHINI

8. PHAGUN HAOWAY HAOWAY

9. BANDHU KON ALO LAGLO CHOKHE

10. KRISHNAKOLI AMI TAREI BOLI

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00