BRC-CD-701 – SUNDOR KANYA

BRC-CD-701 – SUNDOR KANYA

BRC-CD-701 - SUNDOR KANYA

SUNDOR KANYA

SONG – ANUBHA GANGULY

  1. LANGAR CHHARIYA NAOYER
  2. KI AJAB KARIGOR
  3. PREM JANENA ROSIK KALACHAND
  4. HOSTI KANYA HOSTI KANYA
  5. KANAI O O O KANAI
  6. KUCHBARON SUNDOR KANYA
  7. O AMAR DARODI
  8. LOKE BOLE BOLERE
  9. EMON PREMER NODITE SOIGO
  10. ORE ORE SUNDARAIYA

PRODUCER – GOPA ROY


Price: INR 200.00