BRC-CD-683 – RAJAR BARI

BRC-CD-683 – RAJAR BARI

BRC-CD-683 - RAJAR BARI

RAJAR BARI

RECITATION – CHORUS

 1. PROSHNA
 2. TALGACH
 3. BIPODE MORE
 4. KAGOJER NOUKA
 5. RAJAR BARI
 6. ESECHHE SAROT
 7. BHUMIKA
 8. SAT BHAI CHAMPA
 9. DHUP APONARE
 10. ANTOR MOMO
 11. NIRJHORER SWAPNOBHONGO
 12. ASHAR
 13. BISTI PORE TAPUR TUPUR
 14. DUSOMOY EK
 15. SUPRABHAT
 16. ACHENA
 17. BOJHAPORA
 18. HEY MOR CHITTO

PRODUCER – GOPA ROY


Price: INR 150.00