BRC-CD-671 – JOBA PHUL PHUTLO RE

BRC-CD-671 – JOBA PHUL PHUTLO RE

JOBA PHUL PHUTLO RE

SONG – SWAGATALAKSHMI DASGUPTA

 1. SHRI SHRI BHABATARINI STROTRAM
 2. JAKHON TUMI INDRIYOTE
 3. JOBA PHOOL PHUTLO RE
 4. JAGO JAGO JAGO
 5. RANGA JOBA BAYNA
 6. KE RE KAMINI NABODAMINI
 7. KALI JAY KALI
 8. HUNKARE NACHE KALI
 9. SAKOLEI TOMAREI ICHHA, ICHHAMOYEE MAA
 10. AMI JEDIKE JAI
 11. MAA CHOKHER DEKHA

PRODUCER – GOPA ROY


Price: INR 150.00