BRC-CD-658 – MELE DEI PAKHA

BRC-CD-658 – MELE DEI PAKHA

MELE DEI PAKHA

RECITATION – BIJOYLAKSHMI BARMAN

 1. RAJPUTTUR
 2. RAJAR BARI
 3. MAJHI
 4. CHHUTIR DINE
 5. SAT SUMUDDRO PARE
 6. POTHHARA
 7. DUR
 8. BAUL
 9. DUI AMI
 10. DURANTO ASHA
 11. UDBODHAN
 12. MATAL
 13. SHESH
 14. AMRA CHOLI SOMUKHPANE
 15. BOLAKA
 16. POTHER BADHON
 17. AAGE CHOL, AAGE CHOL BHAI
 18. CHIROJATTRI

PRODUCER – GOPA ROY


Price: INR 150.00