BRC-CD-477 SURER PRATIDHWANI

BRC-CD-477        SURER PRATIDHWANI

SURER PRATIDHWANI

JOBA BANERJEE

 

 

1. ADHEKO GHUME NAYANO CHUME

2. O CHAND TOMAI DOLA

3. MAHABISWE MAHAKASHE

4. AMAR PRANER MANUSH ACHHE

5. PREM ESECHHILO

6. AMAR HIYAR MAJHE LUKIYE

7. BANI MORO NAHI

8. CHOLE JAI MORI HAI

9. MAJHE MAJHE TABO DEKHA

10. KI RAGINI BAJALE

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00