BRC-CD-423 ARGHA

BRC-CD-423        ARGHA

ARGHA

SUPRATIK DAS

 

 

1  MAHABIDYA ADYASAKTI

2. PARADESHI BANHU

3. DOLONCHANPA BONE DOLE

4. SAHASA KI GOL BANDHALE

5. PHULER JALSAY NIROB KENO KOBI

6. JAGO CHANDIKA MAHAKALI

7. SAKHI AMIE NA HOY MAN  KORECHHINU

8. SAWONO RATE JODI

9. SWAPNE ESO NIRJONE

10. TOMARI ANKHIR MOTO

11. TARUN ASANTA KE BIRAHI

12. SUNYO E BUKE PAKHI MOR AYE

 

PRODUCER – GOPA ROY

 

Price: INR 150.00