BRC-CD-404 AILO SANTO SANDHA

BRC-CD-404        AILO SANTO SANDHA

AILO SANTO SANDHA

ABHIRUP GUHA THAKURTA

 

 

1. TUMI SANDHAR MEGOMALA

2. JE DIN SOKOL MUKUL

3. EBAR AMAY DAKLE DURE

4. AILO SANTHO SANDHA

5. JIBONE AMAR JATO ANANDA

6. DAKO MORE AJI

7. AMAR BETHA JAKHON

8. AMARE DAK DILE KE

9. BANSHI AMI BAJAI NI KI

10. O CHAND CHOKHER JOLER

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00