BRC-CD-391 KHAROBAYU

BRC-CD-391              KHAROBAYU

KHAROBAYU

PARAMITA

 

1. ORE ORE ORE, AMAR

2. ORE BHAI PHAGUN LEGECHHE BONE BONE

3. PRANO BHOIYE TRISHA HORIYE

4. EMONO DINE TARE BOLA JAY

5. KHAROBAYU BOYE BEGE

6. DIBASHO RAJANI AMI JENO KAR

7. CHHINNO SIKOL PAYE NIYE

8. AJ JEMON KORE GAICHHE AKASH

9. BHENGE MOR GHORER CHABI

10. TORI AMAR HOTHAT DUBE JAY

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00