BRC-CD-375 KE BOSILE AJI

BRC-CD-375            KE BOSILE AJI

KE BOSILE AJI

MADHABI DUTTA

 

1. O JE MANE NA MANA

2. MADHURO RUPE BIRAJO

3. O MANJARI O MANJARI

4. KE BOSILE AJI HRIDOY

5. JHORO JHORO BORISHE BARIDHARA

6. AJ JOTSHNARATE SOBAI GECHHE

7. MORON RE, TU HU MOM SHYAMSOMAN

8. AJ TOMAY ABAR CAHI SUNABARE

9. NISI DIN MOR PORANE

10. TOBU MONE REKHO

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00