BRC-CD-365 TAGORE : THE WORLD VOYAGER, VOL-III

BRC-CD-365          TAGORE : THE WORLD VOYAGER, VOL-III

TAGORE : THE WORLD VOYAGER, VOL-III

PRAMITA MALLICK &

SUGATA BOSE

 

 

1. SAKAL BELAY ALOY BAJE

2. MADHURA TOMAR SHESH NA PAI

3. CHAHIA DEKHO RASER SROTEY

4. TUMI USHARO SONARO BINDU

5. GANEY GANEY TABA BANDHANA JAK TUTEY

6. APNI AMAR KONKHANEY

7. OGO SUNDARA EKADA KI JANI

8. KOTHAY PHIRISH PARAM SHESHER ANWESHANEY

9. AKASHEY TOR TEMNI ACHHEY CHHUTI

10. POTH EKHONO SHESH HOLO NA

 

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00