BRC-CD-351 HIRAPANNA

BRC-CD-351            HIRAPANNA

HIRAPANNA

SASHA

 

1. MOMI CHITTE NITI NRITYE

2. MOR BINA OTHE KON SURE

3. AMI CHINI GO CHINI TOMARE

4. AMAR E POTH

5. E DIN AJI KON GHORE GO

6. TUMI ROBE NIROBE

7. JHORO JHORO BORISHE BARIDHARA

8. ESHO SHYSMOLOSUNDORO

9. AMAR HRIDOY TOMAR

10. AMADER KHEPIYE BARAI JE

11. BAJE KARUNO SURE

12. JOYO HOK, JOYO HOK

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00