BRC-CD-350 UTAL DHARA

BRC-CD-350            UTAL DHARA

UTAL DHARA

JONAKI CHOWDHYRI

 

 

1. TUMI JE CHEYE ACHO AKAH BHORE

2. AMAR PRANER MANUSH ACHE PRANE

3. LIKHON TOMAR DHULAY HOYECHHE DHULI

4. AKASH AMAR BHARALO ALOY

5. UTAL DHARA BADOL JHORE

6. BHUBANJORA ASHONKHANI

7. AKASHE AJ KON CHORONER

8. TUMI KON BHONGONER POTHER ELE

9. AJ TARAY TARAY DIPTY SIKHAY

10. AMAR HRIDOY MAJHE LUKIYE CHILE

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00