BRC-CD-345 PARABAS

BRC-CD-345            PARABAS

PARABAS

BRATATI BANDYOPADHYAY

 

 

1. AKUSHE FEBRUARY

2. TRIPURA : 1980

3. KONIKA

4. AMBEDKAR

5. HASMI TOMAR JANMODINE

6. PHULAN

7. KATUS KUTUSH

8. SUDHU CHORA

9. MISTHIR KHABAR

10. MAJAR SAHAR

11. SISHU MAHAL

12. SHARPIL

13. RAKTTO LAKE CHOWMUHONI

14. PRAJA BIDRAHO CHAR

15. PRAJA BIDRAHO PANCH

16. PRAJA BIDRAHO AT

17. PRAJA BIDRAHO NOY

18. PRAJA BIDRAHO BARO

19. PRAJA BIDRAHO TARO

20. PRAJA BIDRAHO CHODDO

21. AKUSH

22. JATSHNAR PHUL

23. SE

24. SWADHINATA

25. SAHID KABI

26. SUKANTA

27. NAZRUL

28. SAYANAZ KHATUN

29. NARI

30. EKUSHER JONNE

31. SWADESH

32. DOLIT BATASE PAYER SWABDA

33. MAYNAMOTI KANTABOTI

34. NATINMONU PUTINMONU

35. BHALOBASHA

36. SREEMOTI PURNASHRE TRIPURA

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00