BRC-CD-309 PATHIK PARAN

BRC-CD-309          PATHIK PARAN

PATHIK PARAN

SRABANI SEN

 

 

1. NADIPARER EI ASHARER

2. PRATIDIN AMI HEY JIBANSWAMI

3. JIBAN JAKHON SUKHAYE JAI

4. PATHIK PARAN

5. BHOY HOTE TABO AVOY MAJHE

6. SIMAER MAJHE ASHIM TUMI

7. JETE JETE EKLA PATHE

8. OI ASHANTALER MATIR PARE

9. JE DHRUPAD DIECHO BANDHI

10. AMAR MUKTI ALOY ALOY

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00