BRC-CD-308 SEKALER GAN O RABINDRANATH

BRC-CD-308          SEKALER GAN O RABINDRANATH

SEKALER GAN O RABINDRANATH

CHANDRABOLI RUDRA

 

 

1. OI DEKHA JAI BARI AMAR

2. GHARETE BHRAMAR ELO

3. KI HALO AMAR SOI

4. TUMI CHERE CHILE

5. TORA JAS NE DUTI

6. KATHA KOS NE LO RAI

7. MAYER EMNI BICHAR BATE

8. AMIE SUDHU ROINU BAKI

9. JABO NA KORI MONE

10. BHALO JODI BASO  SOKHI

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00