BRC-CD-305 SHYAM BHIKHARI

BRC-CD-305          SHYAM BHIKHARI

SHYAM BHIKHARI

SWASTIKA MUKHOPADHAYA

 

 

1. AJI E NISHI SAKHI SAHITE NARI

2. BADHU KHANIKER DEKHA TABU TOMARE

3. ESO GO EKA GHARE EKAR SATHI

4. OGO NITHUR DARADI

5. APON KAJE ACHAL HOLE

6. AMAR PARAN KOTHA JAI

7. AMAI KHAMA KORIO

8. MURLI KANDE RADHE RADHE BOLE

9. BALO GO SAJANI

10. ETO HASI ACHE JAGATE

11. AMAR BAGANE ETO FUL

12. SANSARE JODI NAHI PAI SARA

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00