BRC-CD-291 SRABONER GAAN

BRC-CD-291             SRABONER GAAN

SRABONER GAAN

SPHULINGA (CHORUS)

 

 

1. OI ASE OI ATI BHAIRAB HARASE

2. BISWA BINARABE

3. ORE JHAR NEME AI

4. E KI GAVIR BANI

5. AAJ SRABONER AMONTRANE

6. AJI JHARAJHARA MUKHAR BADAR DINE

7. MEGHER KOLE KOLE

8. DHARANIR GAGANER MILONER CHANDE

9. MADHUGANDHE BHARA MRIDUSNIGDHACHAYA 

10. ESO NIPOBONE CHAYABITHITOLE

11. HRIDAI MANDRIL DAMRU GURUGURU

12. BADAL DHARA HALO SARA

 

PRODUCER – GOPA ROY

 

Price: INR 150.00