BRC-CD-288 MADHURDHWANI

BRC-CD-288             MADHURDHWANI

MADHURDHWANI

GEETIKA (CHORUS)

 

 

1. MADHUR MADHUR DHANI BAJE

2. EBAR TOR MARA GANGE BAN ESECHE

3. BYARTHA PRANER ABORJANA PURIE FELE

4. PAGLA HOWAR BADAL DINE

5. PRAN CHAI CHAKKHU NA CHAI

6. HARE RE RE RE RE

7. HRIDAI MANDRIL DAMRU GURUGURU

8. FIRE CHAL FIRE CHAL FIRE CHAL MATIR TANE

9. SANKOCHER BIHBALATA

10. MANO MOR MRGHERO SANGI

11. RANGIE DIE JAO

12. PURANO SEI DINER KATHA

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00