BRC-CD-287 PRANER TANE

BRC-CD-287             PRANER TANE

PRANER TAANE

TRIBENI (CHORUS)

 

1. PRAN BHORIYE TRISHA HARIYE

2. URIYE DHAJA AVRAVEDI RATHE

3. BUJHI ELO BUJHI ELO ORE PRAN

4. AMADER KHEPIE BERAI JE

5. ANANDAGAN UTHUK TABE BAJI

6. OI SAGARER DHEUE DHEUE

7. SUNDAR BATE TABA ANGADKHANI

8. TOMAR KHOLA HAOWA

9. NIL DIGANTE OI FULER AGUN

10. DHWANILO AHBHAN MADHUR GAMBHIR

11. KON PURATAN PRANER TANE

12. CHOLI GO CHOLI GO

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00