BRC-CD-284 BAJLO JE BIN

BRC-CD-284            BAJLO JE BIN

BAJLO JE BIN

ENAKHI CHATTOPADHAYA

 

 

1. HRIDAINANDANBONE

2. KOTHA HOTE BAJE PREMBEDONAR RE

3. EBAR AMAY DAKLE DURE

4. TUMI JE SURER AGUN LAGIE DILE

5. JAKHON ESECHILE ANDHAKARE

6. NIDRAHARA RATER A GAN

7. ASA JAOAR PATHER DHARE

8. PURNAPRANE CHABAR JAHA

9. O DEKHA DIE JE CHALE GELO

10. MONE KI DIDHA REKHE GELE CHOLE

11. AJI GODHULILAGANE EI BADALGAGANE

12. MEGHER PARE MEGH JAMECHE

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

 

Price: INR 150.00