BRC-CD-281 ALOS MAYA

BRC-CD-281            ALOS MAYA

ALOS MAYA

RITUPARNA

 

 

1. HEY NIKHILOVARDHARON BISWABIDHATA

2. ADHARA MADHURI DHARECHI CHANDOBANDHANE

3. AMI KAN PETE ROI

4. O DEKHA DIYE JE CHALE GELO

5. KENO AMAY PAGAL KORE JAS

6. MADHUR TOMAR SHES JE NA PAI

7. O KENO CHURI KORE CHAI

8. OLO SOI OLO SOI

9. SAHENA JATONA

10. AMI TOMARI MATIR KANNYA

11. JHARE JAI URE JAI GO

12. A SUDHU ALAS MAYA

 

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00