BRC-CD-276 PANTHAJANER SAKHA

BRC-CD-276           PANTHAJANER SAKHA

PANTHAJANER SAKHA

SURANGAMA (CHORUS)

 

 

1. HRIDIMANDIRDWARE

2. PANTHA TUMI PANTHAJANER SAKHA HEY

3. SAKAL SAJHE DHAY JE ORA

4. APONAKE EI JANA AMAR

5. NOY A MADHUR KHELA

6. AMAR PRANER MANUSH ACHE PRANE

7. A KI SUDHARASH ANE

8. BASANTE KI SUDHU KEBAL

9. JE KEBAL PALIE BERAY

10. MARUBIJOER KETAN URAO SUNNYE

11. BAJO RE BASORI BAJO

12. AMAR SONAR BANGLA

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00