BRC-CD-258 JA PEYECHHI

BRC-CD-258         JA PEYECHHI

JA PEYECHHI

PABITRA SARKAR

 

 

1. SAKAL SAJHE

2. CHINNA SIKAL PAYE NIYE

3. SANDHYA HALO GO – O MAA

4. TOMAR SURER DHARA

5. PRABHU AMAR PRIYA AMAR

6. AMAR PRANER MANUSH

7. AJI NAHI NAHI NIDRA

8. JA PEYECHI PRATHAM DINE

9. AMAR SESH PARANIR KORI

10. KON SUBHAKHANE UDIBE NAYANE

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00