BRC-CD-257 PREM

BRC-CD-257         PREM

PREM

MANOJ, MANISHA

 

1. KETECHHE EKELA BIRAHER BELA

2. TOMAR BEENAY

3. E PARE MUKHAR HALO KEKA OI

4. AMRA DUJANA SWARGA KHELONA

5. GOPAN KATHATI RABE NA GOPONE

6. TUI PHELE ESECHIS KARE

7. GAN AMAR JAI VESHE JAY

8. VALOBASI, VALOBASI

9. CHANDER HASIR BANDH BHENGECHE

10. EI KOTHATI MONE REKHO

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00