BRC-CD-250 NIDHU BABUR TAPPA

BRC-CD-250         NIDHU BABUR TAPPA

NIDHU BABUR TAPPA

RAMKUMAR CHATTOPADHYAY

 

 

1. ANUGATA JENE KENO

2. ETO KI CHATURI SAHE PRAN

3. BIDHI DILO JODI BICHCHED JATONA

4. CHARILE TO CHARA NAHI JAI

5. DURE THAKO KACHE ESONA

6. KI JANI KI CHALE

7. MANE MANE JODI SAKHI

8. MILANE JATEK SUKH

9. NA HOLE RASIKE BAYODHIKE

10. NANAN DESHE NANAN VASHA

11. PRAN TUMI KAR HOBE

12. PRAN TUMI PREM SINDHU

13. TOMARI TULONA TUMI PRAN

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00