BRC-CD-247 RABINDRASANGEET DARSHIKA

BRC-CD-247         RABINDRASANGEET DARSHIKA

RABINDRASANGEET DARSHIKA

RACHAITA ROY

 

 

1. NIBIR GHANA ANDHARE

2. SUNNYA HATE PHIRI HE

3. NISHITHASAYANE BHEBE RAKHI

4. AKHIJAL MUCHHAILE JANANI

5. KATO AJANARE JANAILE

6. BIMAL ANANDE JAGO

7. TUMI KON KANANER PHUL

8. DINER PARE DIN

9. ANANDERI SAGAR HOTE

10. EI JE TOMAR PREM

11. AGNISIKHA ESO ESO

12. SAJONI SAJONI RADHIKA LO

13. NIBIR AMA TIMIR HOTE

14. BAJE BAJE RAMYABINA

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00