BRC-CD-230 RABINDRASANGEET DARSHIKA

BRC-CD-230        RABINDRASANGEET DARSHIKA

RABINDRASANGEET DARSHIKA

SUBRATA SENGUPTA, RAJASHREE BHATTACHARYA

 

 

1. HRDAYNANDAN BANE NIVRITE

2. AMI JENE SUNE TABU

3. BINA BAJAO

4. PUSPABONE PUSPA NAHI

5. JANANI TOMAR KARUN CHARANKHANI

6. ANEK DIYECHHO NATH

7. SANTI KARO BARISAN

8. AKMONE TOR AKTARATE

9. SUDHASAGARATIRE HEY

10. KAPICHE DEHALATA

11. CHINNA SIKAL PAE NIYE

12. HRIDIMANDIRDWARE BAJE

13. MANDIRE MAMO KE

14. SANGANGAGANE GHOR GHANOGHOTA

15. KENO JAGE NA JAGE NA

16. O DEKHA DIYE JE CHOLE GELO

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00