BRC-CD-226 RABINDRASANGEET DARSHIKA

BRC-CD-226        RABINDRASANGEET DARSHIKA

RABINDRASANGEET DARSHIKA

SUBRATA SENGUPTA

 

 

1. ODER SATHE MELAO

2. GANER VELAY

3. MON JAG MONGALLOKE

4. HE NUTAN DEKHA DIK AR BAR

5. AI AI AI AMADER ANGANE

6. GRAMCHARA OI RANGA MATIR PATH

7. JAGAT JURE

8. AMAR PRANE GAVIR GOPAN

9. SITER BONE KON SE KOTHIN

10. TORITE AMI PA DEI NI

11. SABARE KORI AHBHAN

12. AKASH JURE SUNINU

13. BIPADE MORE RAKKHA KARO

14. EK SUTRE BANDHIYACHHI

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00