BRC-CD-225 BHABANOPANISHAD

BRC-CD-225          BHABANOPANISHAD

BHABANOPANISHAD

MANOJ, MANISHA           

 

 

1. TOMAR PUJAR CHALE TOMAY VULEI THAKI

2. AR REKHONA NA ANDHARE AMAY

3. PRATHAM ADI TABO SAKTI

4. TUMI BAHIR THEKE DILE BISAM TARA

5. HRIDAYNANDANBANE NIVRITA E NIKETANE

6. AGUNER PARASMONI CHOAO PRANE

7. NIBIR GHANA ANDHARE

8. JAGO HE RUDRA JAGO

9. AGUNE HOLO AGUNMOY

10. BIMAL ANANDE JAGO

11. JOY HOK JOY HOK

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00