BRC-CD-224 ANANDAGAAN

BRC-CD-224          ANANDAGAAN

ANANDAGAAN

DIPAK RUDRA

 

 

1. CHAHIYA DEKHO RASER SROTE

2. APONAKE AE JANA AMAR

3. HATER DHULA SOY NA JE AR

4. SE DINE APAD AMAR

5. AJI PRANAMI TOMARE

6. EI LOVINU SANGA TABO

7. AMAKE JE BANDHBE DHORE

8. JAG JAG RE JAG SANGEET

9. BISWA SATHE JOGE JETHAI

10. HABE JAY HABE JAY HABE JAY RE

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00