BRC-CD-211 SAPARPAN (PART-I)

BRC-CD-211          SAPARPAN (PART-I)

SAPARPAN (PART-I)

ABHIRUP GUHATAKURTA, RUPA GANGULY, SRIKANTA ACHARYA, LOPAMUDRA MITRA, MOHAN SINGH, MANISHA MURALI NAYAR, MANOJ MURALI NAYAR, INDRANIL SEN, PRAMITA MALLICK

 

 

1. AMI TOMAY JATO

2. TOMAY NATU KORE

3. ANDHAJONE DEHA ALO

4. SANDHYA HALO GO

5. AMAR JA ACHE

6. ARO AGHAT

7. HAR MANA HAR

8. GAVIR RAJANI NAMILA

9. NADIPARER EI ASHARER

10. HE CHIRONUTAN

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00