BRC-CD-207 LALONER GAAN

BRC-CD-207         LALONER GAAN

LALONER GAAN

CHILD ARTISTS

 

 

1. SAB LOKE KOY

2. E BARO AJAB KUDROTI

3. DINE DINE HALO AMAR

4. PREM JANO NA

5. EMON MANAB JANAM

6. KHANCHAR VITOR ACHIN PAKHI

7. DHANNYA DHANNYA BOLI TARE

8. GURUBINE BANDHU NAI RE

9. APONARE APANI CHINI NE

10. AI KE JABI OPARE

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00