BRC-CD-204 TOMAR KOTHA

BRC-CD-204         TOMAR KOTHA

TOMAR KOTHA

DIPAK RUDRA

 

 

1. TOMAR KATHA HETHA

2. AMAR JA ACHE

3. ANTARE JAGICHO ANTARJAMI

4. NITYA TOMAR JE PHUL PHOTE

5. MOR PATHIKERE BUJHI

6. AMOL KAMAL SAHAJE

7. AR KATO DURE

8. HAY KE DIBE AR

9. AMI JAKHON TAR DUARE

10. URIYE DHAWJA

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00