BRC-CD-200 BUJHI ELO

BRC-CD-200         BUJHI ELO

BUJHI ELO

MANOJ & MANISHA

 

 

1. GAHANA GHANA CHAILO

2. TIMIR ABAGUNTHANE

3. PUB HAOWATE DAY DOLA

4. ABAR ESECHE ASAR

5. BAJRAMANIK DIYE GANTHA

6. KON PURATAN PRANER TANE

7. SANGANGAGANE GHOR GHONOGHOTA

8. MANO MOR MEGHER SANGI

9. MEGHER PARE MEGH

10. SRABON TUMI BATASE KAR

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00