BRC-CD-198 SUKNO PATA

BRC-CD-198          SUKNO PATA

 

SUKNO PATA

PRABUDDHA RAHA

 

 

1. CHOKKHE AMAR TRISHNA OGO

2. ELO JE SITER BELA

3. HRIDAY AMAR OI BUJHI TOR

4. SITER HAOWAR LAGLO NACHAN

5. SUSKATAPER DAITAYPURE

6. E KI MAYA

7. PRAKHAR TAPANA TAPE

8. SUILI PHOTA FHURALO JEI

9. NAI RASH NAI

10. AAR NAI JE DERI

 

PRODUCER – GOPA ROY

.

Price: INR 150.00