BRC-CD-195 TUMI AMAR TUMI SOBAR

BRC-CD-195         TUMI AMAR TUMI SOBAR

TUMI AMAR TUMI SOBAR

GAAN- SHAMPA KUNDU

PATH – BARIN ROY

 

 

1. KOTHA KICHU AR NAHI BOLIBAR

2. KOTHA NOY SUDHU MRIDUL CHOWHUNITE

3. SUDURA NIRANAY CHANPAR TOLAY

4. GHUMICHHELEM TARAY BHORA

5. ASHA KORIBAR RAKHINIK KICHU

6. RATER SAGARJOLE JENO NOWKA CHOLE

7. AKULER HE RASHBEHARI

8. RUPE ROSHE GANE GONDHA

9. PRANNATHE PRANE DHORI

10. KOTHA CHILO BHALOBASIBER

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00