BRC-CD-194 ROCHHI MAMO FALGUNE

BRC-CD-194         ROCHHI MAMO FALGUNE

ROCHHI MAMO FALGUNE

MAHASWETA BANDYOPADHYAY

 

 

 

1. BIPUL TARANGA RE

2. PRABHU AMAR PRIYA AMAR

3. EKTUKU CHOWA LAGE

4. TUMI JEO NA EKHUNI

5. SUKHER MAJHE TOMAY

6. KAR MILON CHAO BIHARI

7. GABHIR RAJANI NAMILA HRIDAYE

8. AMAR HIYAR MAJHE

9. NIDRAHARA RATER E GAN

10. ASHRUNADIR SUDUR PARE

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00