BRC-CD-191 RITURANGA

BRC-CD-191         RITURANGA

RITURANGA

SUBRATA SENGUPTA

 

 

1. DARUN AGNIBANE

2. HRIDAY AMAR OI BUJHI

3. MANO MOR MEGHER SANGI

4. SRABANER GAGANER GAI

5. HRIDAY MANDRILA DAMRU

6. BADAL DHARA HALO SARA

7. AMAR NAYAN BHULANO

8. DEKHO DEKHO DEKHO SUKTARA

9. HIMER RATE OI GAGANE

10. HEMANTE KON BASANTERE

11. E KI MAYA LUKAO KAYA

12. SITER HOWER LAGLO NACHAN

13. NABA BASANTER DANER DALI

14. AJI DAKHIN DUAR KHOLA

15. RANGIYE DIE JAO

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00