BRC-CD-162 SAHAJ PATH

BRC-CD-162           SAHAJ PATH

SAHAJ PATH

-

ROKEYA

 

 

1. CHHOTO KHOKA BOLE A AA

2. BONE THAKE BAGH

3. ALO HOY GELO BHOY

4. KALO RATI GELO GHUCHHE

5. NAM TAR MOTIBIL

6. CHHAYAR GHOMTA

7. AMADER CHHOTO NADI

8. ESECHHE SARAT

9. KAL CHHILO DAL KHALI

10. DINE HOI EKMOTO

11. NADIR GHATER KACHHE

12. KATODIN BHABE PHUL

13. KUMOR PARAR GORUR GARI

14. OI KHANE MA PUKUR PARE

15. AMI JE ROJ

16. SEDIN BHORE DEKHI UTHE

17. AKASH PARE

18. EKDIN RATE AMI

19. STIMER ASCHHE GHATE

20. ANJANA NADI TIRE

21. SARTHAK JANAM AMAR

22. TAL GACH EK PAYE DARIEN

23. BOR ASECHHE BIRER CHHADE

24. UJJOLE BHOY TAR

25. SOM MONGAL BUDH

26. EK JE CHILO RAJA

27. MADHU MAJHIR OI JE

28. EK CHILO MOTA KENDO BAGH

29. AMRA CHAS KORI

30. PANCHTA NA BAJTEI

31. JODI KHOKA NA HOYE

32. AJKE AMI KATO DUR

33. MEGHER KOLE ROD HANSECHHE

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00