BRC-CD-143 KICHU KOTHA….KICHU KAHINI

BRC-CD-143         KICHU KOTHA….KICHU KAHINI

 

KICHU KOTHA…. KICHU KAHINI

-

BARIN ROY

 

1. NODITIRER BRINDABONE

2. DURBHHIKHA SRABASTIPURE JOBE

3. KE LOIBE MOR KARJYA

4. BASIYA PRABHATKALE

5. RATHAJATRA LOKARONNYO

6. BIPRO KOHE RAMONI MOR

7. MARATHA DASSU ASICHERE OI

8. PRACHIRER CHHIDRE EK

9. PRABHU BUDDHA LAGI

10. SUDHU BIGHA DUI

11. KEROSIN SIKHA BOLE

12. BINUR BOYOSH TEYIS JOKHON

13. BHUTER MOTON CHHEHARA JEMON

14. BOHUDIN DHORE BOHU KROSH GHURE

15. KAHIL BHIKHAR JHULI

16. ANANDAMOYIR AGOMONE

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00