BRC-CD-139 TOMAR BANSHI – DADABHAI- ER GAAN/2

BRC-CD-139        TOMAR BANSHI – DADABHAI- ER GAAN/2

TOMAR BANSHI – DADABHAI –ER GAAN/2

SONG

SWAGATALAXMI DASGUPTA ,

 RECITATION

 BARIN ROY

 

 

1. SAMOY THAKTE TAKE

2. AHA KI MADHUR NESHA

3. EMON BANSHITI KOTHA PELE BADHU

4. BANSHITE NAAM DHORE KENO KARO DAKADAKI

5. BANAFULER MALA GENTHE SHYAM

6. SE SAJOL SHYAMAL NABA GHANOSHYAM

7. NITYAKALER PREMDHAN TUMI

8. PATH CHALTE KALO CHELER

9. NIBIR KUASHA

 

PRODUCER – GOPA ROY

 

Price: INR 150.00