BRC-CD-131 EK

BRC-CD-131        EK

EK PIYANO EKTI KONTHO

-

INDRANI BHATTACHARYA & V. BALSARA

 

 

1. TOMAREI KARIYACHI JIBONER DHRUBATARA

2. E KI SATYA SAKALI SATYA

3. ACHE DUKHHO ACHE MRITYU

4. KALI KALI BALORE AAJ

5. SUDHU TOMAR BANI NOY GO

6. KE GO ANTARATARA SE

7. AHA AJI E BASANTE

8. AMRA NATUN JOUBANERE DUT

9. SAKHI BHABANA KAHARE BOLE

10. RANGA PAD PADMAJUGE

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00