BRC-CD-129 E PARABASE

BRC-CD-129         E PARABASE

E PARABASE

 

SONG

 ABHIRUP GUHA THAKURTA

PATH –

PARTHA GHOSH

          GOURI GHOSH

 

 

 

1. E PARABASE RABE KE HAI

2. TUMI CHERE CHILE

3. ANANDA ROECHE JAGI

4. E KI KARUNA KARUNAMOY

5. AMAL DHABAL PALE LEGECHE

6. JARA KATHA DYIE TOMAR KATHA

7. KON SUDUR HOTE

8. JADI PREM DILE NA PRANE

9. SUNI OI RUNUJHUNU

10. ESO ESO HE TRISHNAR JAL

11. GODHULIGAGANE MEGHE

12. BASANTI HE BUBHANAMOHINI

 

 

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00