BRC-CD-128 TOMAY GAAN SHONABO

BRC-CD-128        TOMAY GAAN SHONABO

TOMAY GAAN SHONABO

-

SOUMITRA CHATTOPADHYAY &

 ANIRBAN MUKHERJEE

 

 

1. SEI BHALO SEI BHALO

2. NISI NA POHATE

3. TOMAY GAAN SHONABO

4. SUNIL SAGARER SHYAMAL KINARE

5. EBAR AMAY DAKLE DURE

6. OI ASHANTALER MATIR PARE

7. AMI KAN PETE ROI

8. URIYE DHWAJA ABHRAVEDI RATHE

 

9. AKADA ELO CHULE

10. AMAPANE CAHIYA TOMAR

11. ANKHI MELI JARE BHALO LAGE

12. AAMRA DUJONE BHASIYA ESHECHI

13. BHULAI AMY SOBE

14. AI STABDATAY SUNTECHI

15. PRAVATE JAKHAN SANKHA

16. NIBHIYE PRADIP GHARE GHARE

 

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

 

Price: INR 150.00