BRC-CD-123 FHAGUN HAWAY

BRC-CD-123        FHAGUN HAWAY

FHAGUN HAWAY

-

MANOJ & MANISHA

 

 

1. ORE GRIHABASI KHOL DAR KHOL

2. RANG LAGALE BANE BANE KE

3. ORE BAKUL, PARUL ORE

4. AMI PATHBHOLA EK PATHIK ESECHI

5. BOL GOLAP MORE BOL

6. AMI CHINI GO CHINI TOMARE

7. AYE TABE SAHACHARI

8. GHARETE BHRAMAR ELO GUNGUNIE

9. NUPUR BEJE JAI RINIRINI

10. SAKALI FURALO SWAPANPRAY

11. MONE RABE KINA RABE AMARE

12. PURANO SEI DINER KATHA

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00