BRC-CD-121 ANEK DINER AMAR JE GAAN

BRC-CD-121        ANEK DINER AMAR JE GAAN

ANEK DINER AMAR JE GAAN

-

SRABANI SEN

 

1. ANEK DINER AMAR JE GAN

2. AJI NAHI NAHI NIDRA

3. PATH HARA TUMI PATHIK JENO GO

4. MADHUR RUPE BIRAJO HE BISWARAJ

5. DIBASA RAJANI AMI JENO KAR

6. PRAMODE DHALIYCA DINU MON

7. HARE RE RE RE RE

8. HE NIKHILBHARDHARAN BISWABIDHATA

9. HAR MANA HAR

10. ANANDA DHARA BAHICHE BHUBANE

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00