BRC-CD-107 ELEM NATUN DESHE

BRC-CD-107        ELEM NATUN DESHE

ELEM NATUN DESHE

RUPANKAR, MONOMAY, MANOJ

 

 

1. ELEM NATUN DESHE

2. AMI CHINI GO CHINI TOMARE

3. PURANO SEI DINER KOTHA

4. MODER KICHU NAI RE NAI

5. URIYE DHAJA AVRABHEDI RATHE

6. AKASH VARA SURYA TARA

7. PRAN CHAI CHAKSHU NA CHAI

8. KHARA BAYU BOY BEGE

9. A KI SATYA SAKALI SATYA

10. AGUNER PARASMANI CHOWOA PRANE

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00