BRC-CD-098 TOMARI RAAGINI JIBONKUNJE

BRC-CD-098        TOMARI RAAGINI JIBONKUNJE

 

TOMARI RAAGINI JIBONKUNJE

-

DIPAK RUDRA

 

1. TOMARI RAAGINI JIBONKUNJE

2. KOTHAY TUMI, AMI KOTHAY

3. BHULE JAI THEKE THEKE

4. SE JE MONER MANUSH

5. KEHA KARO MON BUJHE NA

6. KOLAHAL TO BARAN HOLO

7. KOTHA HOTE SUNTE JENO PAI

8. MUKHKHANI KAR MALIN BIDHUR

9. JAI NIYE JAI

10. DINANTABELAY SESHER PHASAL

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00