BRC-CD-097 JIBON AAMAR CHOLCHHE JEMON

BRC-CD-097       JIBON AAMAR CHOLCHHE JEMON

JIBON AAMAR CHOLCHHE JEMON

-

PABITRA SARKAR

 

1. BAHE NIRANTAR ANANTA ANANDHARA

2. SABAI JARE SAB DITECHE

3. JIBON AAMAR CHOLCHHE JEMON

4. KI PAI NI TARI HISAB

5. AMI KAN PETE ROI

6. KOTHAI FIRISH PARAM SESHER

7. EI JE TOMAR PREM

8. PATH AKHONO SESH HOLO NA

9. JETE JETE CHAINA JETE

10. O AKULER KUL

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00